fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Зимівля. Хыжа – дальша част

 


Зимівля

(руска байка)

 

            Бык, баран, свиня, кіт і когут задумали жыти в лісі. Лишыли своє обыйстя і розышли ся, кажде в свою страну.

Чудово в лісі літом, свобідні! Бык і баран травы мают дост, кіт імат мышы, когут зберат яфыры, свиня медже коріньом рыє, жолуді выберат. Та літо не вічне.

Пришла осін, дощова, холодна. Бык спосеред вшыткых перший ся спохватил придбати зимівлю. Стрітил барана.

– Треба, друже, о зимівли подумати! Я буду грубы стромы носил, платвы, кріквы тесал, а ты будеш ґонты дер.

– Чом бы ні – одповідат баран – я згідний.

Стрітили бык і баран свиню:

– Підеш, Хрумчыхо, з нами зимівлю шыкувати? Мы будеме платвы тесати, ґонты дерти, а ты будеш глину місила, цеглы робила, пец ліпила.

Згодила ся свиня. Неодолга стрітили кота:

– Витай Мявчык! Підеме враз дім на зимівлю будувати. Мы будеме платвы тесати, ґонты дерти, глину місити, а ты будеш мох зберал, стіны мшыл.

Згодил ся кіт. Стрітили когута:

– Витай Кукурику! Ход з нами зимівлю рыхтувати! Мы будеме платвы тесати, ґонты дерти, глину місити, мох зберати, а ты наразі позерай, а потім будеш дах крыл, ты гойрак на высокости.

Згодил ся і когут. Выбрали приятелі в лісі сухє місце, наносили ялиц, натесали платви, кріков, надерли ґонтів, наробили цегол, наносили моху – зачали будувати.

Стіны зробили, помшыли, дах накрыли, пец выліпили. Нарыхтували на зиму дров і запасів.

Пришла зима люта, затріщал в буках мороз. Інчым студін в лісі, а нашым приятелям тепло. Бык з бараном посеред хыжы ся вылігуют, паця коло пеца, кіт на припецку мручыт, а когут вышол на грядку і кукурикат – ци треба, ци не треба.

Жыют приятелі – о біді не знают. А по лісі сім голодных волків, взріли нову зимівлю. Найсмільший волк гварит:

– Піду, посмотрю, хто ту жыє.

Ввошол волк до зимівлі і такой на барана взріл. Цофнул ся баран до кута, заблимал очами і страшным голосом забечал:

– Беее!... Беее!... Беее!...

Когут перхнул з грядкы, крылами затрепотал:

– Ку-ку-ри-ку-у!...

Скочыл кіт з припецка, наіжыл ся, зафыкал, замявчал:

– М-я-у-у!...М-я-у-у!...М-я-у-у!...

Двыгнул ся лінивий бык, рогом волка в бік:

– У-у-у!... У-у-у!... У-у-у!...

А свиня такой за быком:

– Хру!... Хру!...Хру!... Кого бы ту зожерти!?

Ледво ся вырвал волчыско. Жене і верещыт:

– Біда, братя, втікайте!

Втікали волкы, гнали, аж ся помучыли. Присіли одпочнути, а старий волк повідат:

– Ввошол єм до зимівлі, виджу, чую, стал проти мене косматий, зверхы затрепотало, деси зафырчало, рогатий мене в бік, а здолы крик: „кого ту зожерти?”.

Мали волкы научку, а нашы приятелі науку:

Мож жыти і в лісі, лем жебы в єдній мысли.

 
Наша хыжа є на кінци наступной улиці.

Nasz dom jest na końcu następnej ulicy.

Наш дім є двоповерховий (має два плянтра): мы мешкаме на другым плянтрі, а баба і дідо жыют на першым плянтрі (на партері).

Mamy dwupoziomowy dom, my mieszkamy na drugim piętrze, a babcia i dziadek na parterze.

Няньо і дідо поставили нашу хыжу нич єм ся вродил.

Tata i dziadek wybudowali nasz dom zanim się urodziłem.

Мы маме пят поміщынь: кухню, дві спальні, ідальню і гостинний покій.

Mamy pięć pomieszczeń: kuchnię, dwie sypialnie, jadalnię i salon.

В гостинным покою маме телевізор.

W salonie mamy telewizor.

Мама заєдно є в кухни.

Mama ciągle siedzi w kuchni.

Она там має шпаргет, ледівку і машыну до мытя ґратів.

Ma tam kuchenkę, lodówkę i zmywarkę.

Ходме до мого покою. 

Chodźmy do mojego pokoju.

Де є лазничка?

Gdzie jest łazienka?

Мій найстарший брат не має свойой хыжы лем мешкат в чыншовым будинку (бльоку, в вынаятій хыжи).

Mój najstarszy brat nie ma swojego domu i mieszka w bloku.

Він і його жена мешкают на четвертым плянтрі і можут дойти до свого мешканя сходами або лифтом.

On i jego żona mieszkają na czwartym piętrze i mogą dostać się do swojego mieszkania po schodach albo windą.

Влуч огріваня, бо єст студено.

Włącz ogrzewanie, bo jest zimno.

Накладте веце дров до огня.

Dołóżcie więcej drewna do ognia.

Мій няньо часто дримле на тапчані.

Mój tato często drzemie na tapczanie.

Засвіт світло.

Zaświeć światło.

Згас світло.

Zgaś światło.

Заприй шуфляду.

Zasuń szufladę.

Шмар тото до смітя.

Wyrzuć to do śmieci.

Полож тоту книжку на поличку над постілю.

Połóż tę książkę na półkę nad łóżkiem.

Моя сестра заєдно бесідує през телефон зо своіма товаришами.

Moja siostra ciągle rozmawia przez telefon ze swoimi znajomymi.

Мій ровер є долину, в пивници.

Mój rower jest na dole, w piwnicy.

Мама мі казали, жебы-м занюс моі стары забавкы на під.

Mama kazała mi zanieść swoje stare zabawki na strych.

Попри хыжи маме великій подворец.

Koło domu mamy duże podwórko.

Доокола подвірця є пліт, жебы наш пес не міг втечы.

Podwórko jest ogrodzone płotem, żeby nasz pies nie mógł uciec.

Не забудте заперти воріт.

Nie zapomnijcie zamknąć bramy.

За хыжом дідо мают загорідку.

Za domem dziadek ma ogródek.

Няньо все тримают наше авто в ґаражу.

Tato zawsze trzyma nasze auto w garażu.

 

бляшка

псяча буда

вариха, кофля

ходник

дощка до прасуваня

дыван

дзбанок

двері

електрика

фіранка

гніздко

грійник

капа

клямка

ключ

прикрывало

колыска

комин

пец, коминок

контакт

кресло

лампа

дзеркало

лавка

меблі

пристерало на стіл

одпорошач, одкуряч

выгляд, вікно, облак

туалетний папір

пец, шпаргет

перина

заголовок

попельничка

оболочына

плахта

ролета

лада

стіл

шафка, скриня

шыба

свічка

ваза

відро

втычка

замок

завіс

злив

жарівка

прас

адрес

інтернет

компутер

ледівка

лопатка, шуфелька

мітла

образ

райбачка, пралька

порошок до праня

порошок (плын) до чыщыня

креденс

комода

кресло

лыжник

поличка

постіль

шафа

фотельЗадачы: 

I. Послухай чытаного тексту і навчый ся го чытати. 

II. Допиш до поданого словничка польскы одповідникы.