fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Село Ганчова. Памятна книжка. Головны части речынь           Будова села Ганчовa і жытя єй жытелів

Ганчова село єст подолгаста по своій формі. В середині села єст церков і школа. Домы будувано переважно долшом стіном до дорогы, котра тягне ся пілнічном страном понад село. В домах шырокы постелі на высокых ногах, вздолж стіны – лавкы, стіл і жырдка на вішаня лахів. На полицях цілий ряд чыстых горців. Стайня на худобу звычайні была получена з мешкальным домом, а шпіхлір або сипанец осібно. През тыжден была неустанна робота. Але коли пришла неділя, то вшыткы святочні облечены ідут до той прекрасной церкви на Службу Божу. Ґаздове з великом повагом, а ґаздыні кус змучены, бо вшыткых треба накормити, а себе і діти прибрати.

В тых часах, коли іщы не было влияня міста на село, ґазда облікал ся в долгу чугу або коротку гуньку. Чуганя з великым колніром і тороками то был обовязковий стрій до шлюбу. І чуга і гуня роблены з власного сукна дома і збитого в фолюши Венжыка в Устю Рускым. Як я пришла до Ганчовы в 1915 року, гуньок было дост, але чуг барз мало, носили іщы старий Вандзиляк (Стесінка) і Мерена. Шкода, што то загынуло.

Ґаздын я і дівчата, окрем фарбанок укладаных як гармонія, носили прекрасны тибетовы кабаты, червены, зелены, а старшы жены чорны з квіточками. Материял был першого ґатунку, купуваний переважно в Бардийові. Стрій украшало опліча, ґорсет, запаска. Ганчовянкы носили дрібны кораликы.

(…)

Положыня села

Ганчова лежыт на ріці Ропі, притоці Вислока, што впадат в Вислу. На тій Ропі, окрем Ганчовы, лежат села Бліхнарка, Высова, Устя Рускє, Климківка, Лося, Ропа і місто Ґорлиці. Сама назва Ропа і Ріпкы вказуют на тото, што околиця богата в нефт.

В період австрийского і польского режіма Ганчова входила в склад ґорлицкого повіту. В склад того повіту она входит і днеска. (...) Сусідніма селами Ганчови являт ся Ріпкы, Білична, Высова, Реґєтів, Шквіртне, Квятонь, Устя Рускє, Чорна, Баниця і Ізбы. Ганчову окружают Бескыды з такыма верхами як: Козє Ребро, з Яворинком (853 м), Марковец (644 м), Кычерка (628 м), Ковалів Ліс (777 м), Бордийов Верх (755 м), Ділец з Надільцом і Подільцом (721 м) і Высокій Ліс(750 м). (...)

Ґрунта ганчiвскы лем в самій долині під назвом „Хазы” родят жыто, оркіш, ярец, овес, буракы і карпелі, горох, фізолу і компері. На полянах окруженых сосновым, буковым і ялицьовым лісом, пасут ся стада овец і рогатого скота. (...)

Село положене по обох берегах рікы. Мосту над ріком не было. Возы переізджали через єй плыткє корыто. Пішеходы переходили з єдного берега на другій по лаві. (...)

Через Ганчову переходит пут на полудне, на Пряшівщыну і Словациію.  Почта находит ся в Устю Рускым, шист кільометрів од села, а 32 кільометры од Ганчовы Ґорлиці, де містят ся повітове староство, суд, ґімназия, телеґраф, желізнодорожна стация.

 


Речыня

З увагы на ґраматычну форму просты речыня ділят ся ня єдно- і двоскладовы, є то залежне од того кілко єст в ним головных членів. В двоскладовым речыню сут два головны члены: підмет і присудок.

Підметом называме головний член речыня выражений назывником в назывяючым одмінку.

Присудком называме головний член речыня сконфіґуруваний в формі з підметом.

Катерина іде.

Катерина – підмет,  іде – присудок.

Підмет перважні означат субєкт – предмет мысли, а присудок выражат предыкат – то, што повідаме о субєкті.

Підметом може быти:

 назывник в называючым одмінку: Зофка несе відро.

 пару прирядных назывників – громадний підмет: Хлопці і дівчата ідут на танці.

 получыня назывника в называючым одмінку і назывника в творячым одмінку з приназывником: Отец зо сыном іхают до ліса.

 субстантывізуваний придавник: Сытий не зрозуміє голодного.

 чысловник з назывником: На краю села роснут два дубы.

 місценазывник: Она принесла тото тісто.

 субстантывізуваний чысловник: Двох ся гев лишыт.

 інфінітив: Купати ся єст приємні.

 ріжны цитуваны выражыня: „A” єст першом буквом в азбуці.

 

Задачы:

I. Прочытай поданий горі текст.

II. Выбер з него просты речыня.

III. З поданых речынь выбер підмет і присудок:

1. Барз любил Миколайцьо жарты.

2. Ідте во трьох.

3. Куріня шкодит на ключы.

4. Уці, телята і коровы пасли ся під лісом.

5. Вчера был в нас Ваньо з нареченом.

6. Три серны пасут ся на луці.

7. Великій гев не влізе.

8. Він тому винен.


Одповіди  до задач з лекций 100 i 101:

 

Треба нам школы

 

Ваньо Березина –

Наш Лемко – повідат,

Што світ, то єст школа,

А учытель – біда!

 

Я зас на то повім,

Березино, друже,

Же той „бідной школы

Маме уж за дуже!

 

Преця тота біда

Долшый час нас учыт

І свойом науком

Мало не замучыт!

 

Хоц нас долго вчыла

Все сме самы такы,

Як і пред віками –

Руснакы бідакы...

*

Рускы школы нам потрібны

В нашым рідным краю –

Маме мы способных люди,

Най нас научают.

 

Біда лем нас все учыла

Робити як волів –

Боже хран од той наукы

І од такой школы!

 

Мы хочеме працувати,

Але лем на себе!

Най і Лемко уж раз преця,

На верх ся выгребе!

 

Не будеме завсе темны

І мусиме мати школы,

Бо нам нашы суверены

На головах тешут колы.


Іван Русенко

 

Приметы ученика:

актывний – аktywny

уважний  – spostrzegawczy

совістний – sumienny

барз добрий – bardzo dobry

надстандартний – nadprzeciętny

міцний – mocny

старанний – staranny

пильний – pilny

здатний, здільний – zdolny

талантливий – utalentowany

мало здатний – niezdolny

пасивний – nie aktywny

слабий – słаby

планний – kiepski

трудний – trudny

школашкільний будынок – szkoła, budynek szkoły

шкільна сін, коритар – korytarz szkolny

ґабінет директора – gabinet dyrektora

учытельскій покій – pokój nauczycielski

кляса – klasa

ґімнастычна саля – sala gimnastyczna

шкільна бібліотека – biblioteka szkolna

шатня – szatnia

тоалета, выходок – toaleta

шкільний подворец – dziedziniec szkoły

ідальня – stołówka

боіско – boisko

 

лавка – ławka

таблиця – tablica

рянда – ścierka

губка – gąbka

крейда – kreda

шкільны приборы – przybory szkolne

наплечник – plecak

олувок – ołówek

перо – pióro

долгопис – długopis

атраментчорнилотинта – atrament

підручник – podręcznik

зошыт в клітку – zeszyt w  kratkę

нотовий зошыт – zeszyt do nut

ленійковий зошыт – zeszyt  w linię

підручник до лемківского языка – podręcznik do języka łemkowskiego

зошытзадачник – zeszyt ćwiczeń

атляс – atlas

мапа – mapa

словник – słownik

зборник задач – zbiór zadań

рысунковий блок – blok rysunkowy

крейдкы – kredki

писакы – pisaki

фарбы – farby

акварельовы фарбы – akwarelki

плякатовы фарбы – plakatówki

пендзлик – pędzelek

клий – klej

ґумка – gumka

плястеліна – plastelina

перник – piórnik

трикутник – ekierka

ленійка – linijka

кутомір – kątomierz

циркуль – cyrkiel

лекция – lekcja

дзвонок – dzwonek

павзаперерва – przerwa

перша лекция – pierwsza lekcja

остатня лекция – ostatnia lekcja

перед лекцийом – przed lekcją

по лекциі – po lekcji

провіріня лекциі – sprawdzenie lekcji

повторіня материялу – powtórzenie materiału

днешня лекция – dzisiejsza lekcja

поданя нового материялу – podanie nowego materiału

звідувати ся – pytać się

звідувати про штоси – pytać o coś

звідувати з чогоси – pytać z czegoś

звідувати на оціну – pytać na ocenę

вытягувати руку – podnosić rękę

навчыти ся лекцию – nauczyć się lekcji

одповідати на звіданя – odpowiadać na pytania

одповідати з істориілемківского языка – odpowiadać z historii, łemkowskiego języka

одповідати без заіканя – odpowiadać bez zająknięcia

одповідати не на тему – odpowiadać nie na temat

одповідати не думаючы – odpowiadać bez namysłu

не знати што одповісти – nie znać odpowiedzi

чытати – czytać

чытати хором – czytać chórem

блудхыба – błąd

чытати тихо – czytać po cichu

чытати голосно – czytać na głos

рецитуватидеклямувати вершы – recytować wiersze

писати – pisać

підповідати – podpowiadać

одзерачка – ściągа

клясова праца – klasówka

дыктанд – dyktando

контрольна задача – kontrolne zadanie

тема лекциі – temat lekcji

оціна – ocena

шестка, цілюючий – szóstka, celujący

пятка, барз добрий – piątka, bardzo dobry

чвірка, добрий – czwórka, dobry

трійка, достаточний – trójka, dostateczny

двійка, допущаючий – dwójka, dopuszczający

єдинка, недостаточний – jedynka, niedostateczny

 

Предметы:

лемківскій язык – język łemkowski

польскій язык – język polski

англицкій язык – język angielski

німецкій язык – język niemiecki

французкій язык – język francuski

математыка – matematyka

істория – historia

фізыка – fizyka

хімія – chemia

музыка – muzyka

плястыка – plastyka

техніка – technika

фізкультура – wychowanie fizyczne

природа – przyroda

біолоґія – biologia

ґеоґрафія – geografia

 

 

давно, вечером, твердо, легко, завзято, тихо, покірні, терпеливо, спокійні


1. Постав тоту лавку гын.

2. Чом ты все влечеш ся зо заду.

3. Семан не міг ниґде найти книжкы.

4. Оринка сміло підышла до пса.

5. Все бесідую, же як ся іде даде враз, то чловек одраз смільше ся чує.

6. Настка уж добрі бесідує по лемківскы.

7. Влони были сме на вакациях во Франциі.

8. Люблю осіню ходити по лісі.

9. Ниґде не нашол єм того папіря.

10. Не переберай так тых яблок, бер запоряд.

11. Видит ся мі, же Михал є дома.

12. Коли ішол єм лісом нашол єм сокыру.

13. Я хыбаль не вытримам з горяча.