fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Підсумувуючы увагы о лемківскій літературі XIX столітя і біоґрамы авторів

 


Бібліоґрафія:

H. Duć-Fajfer,  Podsumowanie  rozwoju piśmiennictwa Łemków w drugiej połowie XIX i na początku XX w., [в:] тота же, Literatura łemkowska w II połowie XIX i na początku XX w., Kraków 2001, c. 302316. (в залучнику)

H. Duć-Fajfer, Noty biograficzne omawianych pisarzy, [в:] тота же, Literatura łemkowska w II połowie XIX i na początku XX w., Kraków 2001, c. 339356. (в залучнику)


Duć-Fajfer - Podsumowanie rozwoju piśmiennictwa


Duć-Fajfer - Noty biograficzne