fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Пізріня на лемківску меджевоєнну і повыселенчу літературу

 


Бібліоґрафія:

H. Duć-Fajfer, Spojrzenie w przyszłość – literatura łemkowska okresu międzywojennego oraz współczesna twórczość literacka Łemków, [в:] тота же, Literatura łemkowska w II połowie XIX i na początku XX w., Kraków 2001, c. 316338. (в залучнику)


Duć-Fajfer - Spojrzenie w przyszłość