fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Перший учытель. Школа

 

 

Перший учытель

 

            ... Спомнул єм єден давний ден...

Перший раз в жытю переступил єм поріг школы. Вшытко виділо ся мі чудне і незвычайне: велика клясова таблиця блищала під сонечным проміньом, біла скрипляча крейда, лавкы, што пахли свіжом фарбом, аж і звукы дзвонка, тырвожны і перенимаючы.

Учытель ввошол до клясы з пакунком книжок під пахом. Кєд бы вы чули, з яком радістю мы взяли ся кричати: „Учытель буде роздавал нам книжкы!”. Хоц мы добрі знали, же кажде з нас дістане книжку, мы были нетерплячы: кортило гультнути ґу учытельови і вырвати му книжкы з рук.

Учытель роздавал книжкы запоряд. Зачал од першого шору і на каждій лавці лишал по дві книжкы. Діти хапали іх жадібно, такой зачынали чытати і милувати ся малюнками.

А я сідил в остатній лавці і страждал. Серце ся мі толкло і аж єм ся здушыл од пережываня. „Зараз! Зараз! – гварил єм до себе – Зараз дійде ряд і на мя, і я мал буду свою книжку!”.

Адде і учытель підышол до мойой лавкы і зложыл книжку. Єдну на двох! Мій товариш Максим одраз потяг книжку ґу собі. Учытель прогварил:

 Єдному з вас не старчыло книжкы. Гнеска будете вчыти ся з єдной, а заран іщы принесу.

Максим тримал книжку пред собом, а мі так хтіло ся переложыти єй на свою половину. Зімал єм за скоряний хырбет і потягнул. Максим міцно тримал обома руками. Якысий момент мы молчачы штурхали ся ліктями, намагаючы ся одорвати єден другому пальці од книжкы, покаль учытель не повіл сурово:

 Ано, дайте ту книжку! – він взял ю і зложыл посередині лавкы, якраз помедже нами – От так і чытайте. Думам, же ся не посварите.

Тоты спокійны слова были для мя як кляпс. Якым нещестливым, прибитым чул єм ся в тоту хвилю! Непрошены слезы надышли мі до очи і закапали на білу окладинку.

 Ты, здає ся, хцеш ю зопсути?! – з поважным лицьом повіл Максим і потягнул книжку на свою половину.

І ту не втримал єм ся і заплакал. Стыдал єм ся своіх слез, але нич єм не міг зо собом вдіяти. Зложывшы голову на лавку, ревал єм як дівчатиско. Пак почул єм як хтоси гласкат мя по волосю і двигнул єм голову. Учытель тримал перед моім носом книжку.

 Воз тоту книжку! Даю ти власну – прогварил учытель і усміхнувшы ся, додал:  Я уж якоси обыйду ся гнеска без книжкы...

В моменті высхли моі слезы. Обома руками вхопил єм чудову новістю книжку в шерудячій окладинці. Кілко раз того дня перевертал єм карткы од початку до кінця! Каждий образок, каждий найменший малюнок виділ ся полний глубокого змісту, міг єм презерати годинами...

Од того часу минуло дуже років... по тій першій книжці прочытал єм барз дуже інчых книжок, і по тым учытелю мал єм вельо інчых учытели...

Та вшытко єдно, жадна книжка не годна заняти в моім серци місця „Букваря”, і ниякій учытель не зотре з мойой памяти образу чловека, котрий першыраз дал мі до рук книжку і навчыл чытати.

 вчыня – nauka

наука – nauka

вчыти – nauczać, uczyć

вчыти лемківского языка – uczyć języka łemkowskiego

вчыти ся – uczyć się

студиювати – studiować

шкільна система – system szkolny

шкільний проґрам – program szkolny

шкільний рік – rok szkolny

пілрічя – półrocze

вакациі – wakacje

зимовы вакациі – ferie

шкільний заряд – samorząd szkolny

ведучий шкільного заряду – przewodniczący samorządu szkolnego

родительскій комітет – komitet rodzicielski

зобраня родичів – wywiadówka

основна школа – szkoła podstawowa

ґімназия – gimnazjum

середня школа – ѕzkoła średnia

лицей – liceum

технікум – technikum

професийна школа – szkoła zawodowa

вечірня школа – szkoła wieczorowa

заочна школа – szkoła zaoczna

кореспонденцийна школа – szkoła korespondencyjna

директор школы – dyrektor szkoły

учытеле – nauczyciele

учытель – nauczyciel

учытелька – nauczycielka

шкільний сторож – woźny

шкільна прятачка – woźna

шкільний дохтор – lekarz szkolny

педаґоґічний колектыв – zespół szkół

педаґоґічна рада – rada pedagogiczna

посіджыня педаґоґічной рады – zebranie rady pedagogicznej

педаґоґ – pedagog

будучий учытель – przyszły nauczyciel

досвідчений учытель – doświadczony nauczyciel

вымагаючий учытель – nauczyciel wymagający

справедливий учытель – sprawiedliwy nauczyciel

учытель лемківского языка – nauczyciel języka łemkowskiego

клясовий выхователь – wychowawca klasy

ученикшколяр – uczeń

ученицяшколярка – uczennica

шкільна товаришкаколегыняприятелька – koleżanka szkolna

шкільний товариш/ колеґа/ приятель – szkolny kolega

ученик старшой клясы – uczeń ze starszej klasy

присутніст – obecność

неприсутніст – nieobecność

присутний – obecny

неприсутний – nieobecny

оправданаусправедливена неприсутніст – nieobecność usprawiedliwiona

неусправедливенанеоправдана неприсутніст – nieobecność nie usпrawiedliwiona

провіріня присутности – sprawdzenie obecności

лекцийний денник – dziennik lekcyjny

школярскій денничок – dzienniczek ucznia

порядокдисципліна – dyscyplina

внутрішні правила шкільного порядку, шкільний реґулямін – regulamin szkolny

плян лекций/ розпис шкільных годин – plan lekcji

заряджыня/ приказ/ наказ дирекциі – zarządzenie dyrekcji

одкликаты заряджыня/ наказ – odwołać zarządzenie

нагорода – nagroda

похвала – pochwała

кара  – kara

школярскы бетярства/ пакости –  uczniowskie psoty

 

 

Задачы:

I. Прочытай поданий горі текст і навчый ся го чытати.

II. Выкорыстуючы шкільну лексику напиш 5 речынь о школі.

III. Напиш даяку історию, котра притрафила ти ся в школі.