fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Лемківскы імена. Актывна, пасивна сторона часослова. Вертаны часослова

 

 

В лемківскым языку хоснує ся актывну і пасивну сторону часослова.

Актывна сторона:

Катерина мыє миску – теперішній час

Катерина мыла миску – минулий час

Катерина буде мыла миску – будучий час

 

Пес лиже кіст

Пес лизал кіст

Пес буде лизал кіст

 

Пасивна сторона:

Миска єст мыта през Катерину – теперішній час

Миска была мыта през Катерину – минулий час

Миска буде мыта през Катерину – будучий час

 

Кіст єст лизана през пса

Кіст была лізана през пса

Кіст быде лизана през пса

 

При часослові в формі пасивной стороны назывник в называючым одмінку означат обєкт діі – миска, кіст.

Форма пасивной стороны творит ся з особовой формы помічного часослова быти і часопридавника  мыта, лизана.


Вертаны часослова то такы часослова, при котрых хоснує ся частку ся.

Приміры одміны:

 

Теперішній час 

I часоодміна

везти ся (на кони, на возі)

я ся везу                                                мы ся веземе

ты ся везеш                                           вы ся везете

він/ она/ оно ся везе                              они ся безут

 

II часоодміна

вчыти ся (парадні)

я ся вчу                                                  мы ся вчыме

ты ся вчыш                                            вы ся вчыте

він/ она/ оно ся вчыт                             они ся вчат

 

III часоодміна

катуляти ся

я ся катулям                                          мы ся катуляме

ты ся катуляш                                        вы ся катуляте

він/ она/ оно ся катулят                         они ся катуляют

 

минулий час

везти ся

я (єм) ся вюз/ везла                                                 мы (сме) ся везли

ты (єс) ся вюз/ везла                                                вы (сте) ся везли

він/ она/ оно ся вюз/ везла/ везло                           они ся везли

 

вчыти ся

я (єм) ся вчыл/ вчыла                                                 мы (сме) ся вчыли

ты (єс) ся вчыл/ вчыла                                               вы (сте) ся вчыли

він/ она/ оно ся вчыл/ вчыла/ вчыло                          они ся вчыли

 

катуляти ся

я (єм)  ся катулял/ катуляла                                               мы (сме) ся катуляли

ты (єс) ся катулял/ катуляла                                               вы (сте) ся катуляли

він/ она/ оно ся катулял/ катуляла/ кятуляло                     они ся катуляли

 

будучий зложений час

везти ся

я ся буду вюз/ везла                                             мы ся будеме везти

ты ся будеш вюз/ везла                                        вы ся будете везти

він/ она/ оно ся буде вюз/ везла/ везло                они ся будут везти

 

вчыти ся

я ся буду вчыл/ вчыла                                              мы ся будеме вчыти

ты ся будеш вчыл/ вчыла                                         вы ся будете бчыти

він/ она/ оно ся буде вчыл/ вчыла/ вчыло              они ся будут вчыти

 

катуляти ся

я ся буду катулял/ катуляла                                            мы ся будеме катуляти

ты ся будеш катулял/ катуляла                                       вы ся будете катуляти

він/ она/ оно ся буде катулял/ катуляла/ катуляло        они ся будут катуляти

 

будучий простий час

везти ся

я ся  повезу                                            мы ся повеземе

ты ся повезеш                                        вы ся повезете

він/ она/ оно ся повезе                          они ся повезут

 

вчыти ся

я ся навчу                                          мы ся навчыме

ты ся навчыш                                    вы ся навчыте

він/ она/ оно ся навчыт                     они ся навчат

 

катуляти ся

я ся закатулям                                        мы ся закатуляме

ты ся закатуляш                                      вы ся закатуляте

він/ она/ оно ся закатулят                       они ся закатуляют

 

Коментарі:

1. Вертаны часослова в формах теперішнього часу єднотного і множного чысла во вшыткых особах мают основну форму з частком ся по особовых місценазывниках і перед часословом і вариянтову форму з ся по часослові, нп. я ся купам/ я купам ся.

2. В минулым часі ся выступує перед часословом, а в вариянті по часослові  я ся вчыл/ я вчыл ся. В формах без особового місценазывника частка ся выступує по помічным часослові, нп. вчыл єм ся/ вчыли сме ся.

3. В будучым часі частку ся стрічат ся по і перед часословом.

4. Частку ся, інакше як в інчых східньославяньскых языках, пишеме оддільні од часослова. Може она быти і в препозициі, і в постпозициі.

 

 

В серпни  Любці і Демкови має ся вродити дітина. Обоє барз ся з того тішыли, але был єден клопіт, котрий тоту радіст меншал, не могли ся добесідувати, як дадут на імено дітині.

Любомира твердила, же то на певно буде хлопец і найвеце подабали ся ій імена: Петро, Юлиян і Максим.

– Петро то з грецкого скала, подібно тоты, котры мают тото імено сут тверды і добрі собі дают раду в жытю – повіла Любка.

– Тааа, а посмотр на Петра зза воды, та він так си радит, же його хыжа праві ся валит, а такій твердий, же не знатя ци він своі діти ховат, одколи Параска вмерла, ци діти його ховают.

– А што ти ся не подабат в імени Юлиян?

– Прочытал єм в інтернеті, же подібно хлопы, котры мают такє імено то гулякы і легкодухы, а окрем того, то я бы-м хтіл, жебы то было старе лемківскє імено.

– Но, Максим то як раз наше старе імено. Тото буде найліпше.

– Але якоси ся мі не подабат, одраз думам про нашого сусіда, та іх там в хыжи штирьох старых паробків сідит на купі. Ани він, ани Филип, ани Андрий, ани Федір ся не оженили, ци то не чудне. Колиси єм чул, же Федір ма ся женити з Югаском спід ліса, але до тепер ани слыху, ани дыху.

– Не бесідуй так, та добрі знаш, же Максим уж был по оповідьох в церкви, як ся тета Юхта, з котром ся мал женити, втопила, а Филиповій Анні родиче заборонили за него іти, до тепер ся не выдала.

– Мі то ся подабат Гарасим.

– Будут ся з него сміяти!

– Або Демко.

– То бы уж был третій Демко в родині, я не знам, што ся так вшыткы на тото імено вперли.

– Мі ся оно подабат, а зрештом, неє о чым бесідувати, бо і так вродит ся дівчатко. Назвеме єй Юлька.

– Так, то так само як з тым Демком, нихто інакшого імена выдумати не може! – знервувала ся уж Люба.

– Ты ся ліпше не нервуй, знаш, же ти не вільно. Назвеме єй так, як ся тобі буде подабало.

– Подабат ся мі імено Варка, але як си подумам о теті Варварі, яка она все застарана і як все наріче, то одраз думам, же і наше такє буде. Ольга ся мі тіж подабат і моі мама бы ся втішыли, же сме по них дітину назвали.

– Я не хочу, жебы моя дітинка так на зятя даколи верещала!

– То выдумай дашто ліпше як єс такій мудрий.

– Може Ксеня, тота мала Ксеня в сусіднім селі, то така гарда і гречна дітина, на ню могла бы ся наша дівка подати.

– А то не дурна думка, мі ся тіж барз тото імено подабат, моя прапрабаба так на імено мали. А як буде хлопец?

– То даш му на імено так, як ся тобі буде подабало.

– Назвеме го Павел, по твоім няню, то барз добрий чловек, не сварливий, мудрий, дбаючий.

– Барз мі ся подабат твоя пропозиция, на щестя сме ся добесідували, тепер то уж лем ждати, коли дітина ся вродит.

 

 

Популярны лемківскы імена


Женскы імена:

Александра, Ксандра, Сандра, Оля – Aleksandra

Анастазия, Настя, Настка – Anastazja

Аґафiя, Афiя, Гаська – Agata

Антония, Антошка – Antonina

Анна, Ганя, Ганця  Anna

Варвара, Варка – Barbara

Доротея, Дорка – Dorota

Емилия, Мілька – Emilia

Єва, Євка, Євця – Ewa

Євгенія – Eugenia

Євдокія, Єдокія – Eudokia

Єфрозина, Єфрозка, Фрозка – Eufrozyna

Єлизавета, Савехта – Elżbieta

Зузана, Зуза, Зузка  Zuzanna

Жофія, Жофка, Софія  Zofia

Катерина, Катруся  Katarzyna

Ксеня – Ksenia

Лідия, Лідзя – Lidia

Любомира, Любкa – Lubomira

Меланія, Мелька, Мельця – Melania

Мирослава, Мiрка – Mirosława

Магдалина, Магда – Magdalena

Мария, Марина, Марися  Maria

Марта – Marta

Ніна  Nina

Наталия, Наталька, Талька  Natalia

Олена, Оленка  Helena

Орина, Оринка  Irena

Юстина, Юхта  Justyna

Ольга, Оля – Olga

Павлина – Paulina

Параскєва, Параска, Парася – Paraskiewia

Пелягія, Пеляся – Pelagia

Тереза, Терезка – Teresa

Татяна, Таня – Tatiana

Текля, Теклюся – Tekla

Улиянна, Улька, Улця – Ulianna

Христина – Krystyna

Штефанія, Штефка, Штеся – Stefana

Юлия, Улька  Julia

 

Мужскы імена:

Адам – Adam

Александер, Олег, Ксандер Aleksander

Алексий, Олекса, Лешко – Aleksy

Амврозий, Амроз – Ambrozjusz

Андрий, Андрийко – Andrzej

Антоний  Antoni

Борис – Borys

Богдан – Bogdan

Василь, Василько – Wasyl

Варфоломій, Вархол  Bartłomiej

Володислав, Владек – Władysław

Владимир, Влодзьо – Włodzimierz

Григорий, Гриц, Грицьо – Grzegorz

Гавриіл, Гаврил – Gabriel

Гарасим – Harasym

Дамян, Демко  Damian

Даниіл, Данько  Daniel

Давид – Dawid

Димитрий, Митро – Dymitr

Емілиян, Мілько – Emilian

Євгеній, Євген – Eugeniusz

Ігор – Igor

Ігнатий, Гнат, Гнатко – Ignacy

Ілия, Ілько – Іlia

Ісидор, Сидор – Izydor

Йоан, Ваньо  Jan

Йосиф, Осиф  Józef

Лукач, Лука – Łukasz

Любомир, Любек – Lubomir

Матвій, Матей  Mateusz

Михал, Михась – Michał

Максим – Maksym

Марко – Marek

Мирослав, Мірко – Mirosław

Миколай, Коля – Mikołaj

Онуфрий – Onufry

Орест – Orest

Павeл, Павльо, Павил  Paweł

Петро, Петрусь  Piotr

Роман, Ромко – Roman

Семан – Szymon

Славомир, Славко  Sławomir

Теодор, Федір, Фецко, Фецьо  Teodor

Тома, Томко, Фома   Tomasz

Тимофій, Тимко – Tymoteusz

Филип – Filip

Штефан, Штефко – Stefan

Юрий, Юрко – Jerzy

Юлиян – Julian

Яков  Jakub

Ярослав, Славко  Jarosław

 

Коментарі:

1. В кличучым одмінку женскы імена мают найчастійше кінцівку , нп.: Александро, Анастазийо, Варваро, Доротейо, або -ю, нп.: Ксеню, Ганцю. Мужскы імена мают кінцівку нп.: Адаме, Александре, Борисе, або -юнп.: Алексию, Андрию, Марку, Демку.

2. В денекотрых женскых іменах в кличучым одмінку мож застосувати його скорочену форму, нп.: Олено/ Олен, Катруцю/ Катрусь, Варваро/ Варвар, Магдалино/ Магдалин, Орино/ Орин, Павлино/ Павлин, Христино/ Христин.

3. Iмено Ілия одмінят ся так як назывникы першой одміны: Ілия, Ілиі, Ілиі, Ілию, Ілийом, Ілиі, Ілийо.

4. Імено Ігор ма твереде закінчыня темы в называючым і кличучым одмінку, а окрем того одмінят ся уж мягко: Ігор, Ігоря, Ігорю, Ігоря, Ігорьом, Ігорю, Ігоре.

 


 Задачы:

I. Выбер з тексту о іменах вертаны часослова.

II. Выпиш з тексту вшыткы імена і поділь іх на женскы і мужскы.

III. Напиш по лемківскы своє імено, а тіж пят інчых – родичів, братів, сестер, приятелів.

 

Одповіди до задач з лекций 31 i 32:

I. пся, дівчата, качата, гусята, гача, опліча, телята, серня, пацята, курята, імено, котята

 

єднотне чысло                                               множне чысло                                           

Н. пся                                                            Н. псята

Р. псята/ псяте                                              Р. псят

Д. псяту                                                         Д. псятам

В. пся                                                            В. псята

Т. псятом                                                      Т. псятми/ псятами

М. псяти                                                       М. псятах

К. пся                                                            К. псята

 

Н. кача                                                          Н. качата

Р. качата/ качате                                           Р. качат

Д. качату                                                       Д. качатам  

В. кача                                                          В. качата

Т. качатом                                                    Т. качатми/ качатами

М. качати                                                     М. качатах

К. кача                                                          К. качата

 

Н. гуся                                                          Н. гусята

Р. гусята/ гусяте                                          Р. гусят

Д. гусяту                                                      Д. гусятам

В. гуся                                                          В. гусята

Т. гусятом                                                    Т. гусятми/ гусятами

М. гусяти                                                     М. гусятах

К. гуся                                                          К. гусята

 

Н. гача                                                         Н. гачата

Р. гачата/ гачате                                         Р. гачат

Д. гачату                                                     Д. гачатам

В. гача                                                         В. гачата

Т. гачатом                                                   Т. гачатми/ гачатами

М. гачати                                                    М. гачатах

К. гача                                                         К. гачата

 

Н. серня                                                      Н. сернята

Р. сернята/ серняте                                    Р. сернят

Д. серняту                                                  Д. сернятам

В. серня                                                      В. сернята

Т. сернятом                                                Т. сернятми/ сернятами

М. серняти                                                 М. сернятах

К. серня                                                      К. сернята 

 

Н. опліча                                                    Н. оплічата

Р. оплічата/ оплічате                                 Р. оплічат                  

Д. оплічату                                                Д. оплічатам

В. опліча                                                   В. оплічата

Т. оплічатом                                             Т. оплічатми/ оплічатами

М. оплічати                                              М. оплічатах

К. опліча                                                   К. оплічата

 

Н. куря                                                      Н. курята

Р. курята/ куряте                                      Р. курят

Д. куряту                                                  Д. курятам

В. куря                                                      В. курята

Т. курятом                                                Т. курятми/ курятами

М. куряти                                                 М. курятах

К. куря                                                      Т. курята

 

Н. котя                                                     Н. котята

Р. котятя/ котяте                                      Р. котят

Д. котяту                                                  Д. котятам

В. котя                                                     В. котята

Т. котятом                                               Т. котятми/ котятами

М. котяти                                                М. котятах

К. котя                                                      К. котята

 

II. 
уця – ягня
коза – кізля
волк – волчя
птах – пташа
медвід – медведя
астряб – астрябя
дик – дича
малпа – малпя
слон – слоняII. бодак – фіялковий
божа кровця – 
жолтий
васильок/ міцне зіля – темносиній
верес – фіялковий
диванна – жолтий
зозуля – лелийовий
iскорник – жолтий
конвалия – білий
конопелька 
 білий
курідупка- білий/ р
ужовий
лотат – жолтий
май – жолтий
мати мачоха 
 жолтий
мята 
 фіялковий
незабудка – блакытний
сонечник 
 жолтий
фіялка – фіялковий
сверболузка – 
ружовий

IV. 

Н. зелений листок                                          Н. зелены листкы

Р. зеленого листка                                          Р. зеленых листків

Д. зеленому листкови                                    Д. зеленым листкам

Р.  зелений листок                                          Р. зелены листкы

Т. зеленым листком                                       Т. зеленыма листками

М. зеленым листку                                         М. зеленых листках

К. зелений листку                                           К. зелены листкы

 

Н. синя лавка                                                  Н. сині лавкы

Р. синьой лавкы                                              Р. синіх лавок

Д. синій лавці                                                 Д. синім лавкам

Р. синю лавку                                                 В. сині лавкы                   

Т. синьом лавком                                           Т. синіма лавками

М. синій лавці                                                М. синіх лавках

К. синя лавко                                                  К. сині лавкы

 

Н. червене відро                                            Н. червены відра

Р. червеного відра                                         Р. червеных відер

Д. червеному відру                                       Д. червеным відрам

В. червене відро                                            В. червены відра

Т. червеным відром                                       Т. червеныма відрами

М. червеным відрі                                         М. червеных відрах

К. червене відро                                            К. червены відра