fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема:  Іконы, іконове малярство на Лемковині. Народне облечыня Лемків

 

 

Іконы, іконове малярство на Лемковині

Бібліоґрафія:

1. R. Biskupski, Malarstwo ikonowe od XV do pierwszej połowy XVIII wieku na Łemkowszczyźnie, Polska Sztuka Ludowa“, R. XXXIX: 1985, nr 34, s. 153176.

2. H. Pieńkowska, Ikony Sądeckie XVII i XVIII wieku, Rocznik Sądecki, R. 1971, T. 12, s. 573618.

3. M. Przeździecka, O małopolskim malarstwie ikonowym w XIX w. Studia nad epilogiem sztuki cerkiewnej w diecezji przemyskiej i na terenach sąsiednich, Wrocław 1973.

4. R. Biskupski, Warsztat malarstwa ikonowego drugiej ćwierci XV wieku, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, R. 1971, nr 14.

5. Z. Szanter, XVIII-wieczne ikony w Kluczu Muszyńskim, „Polska Sztuka Ludowa“, R. 1986, nr 34.

6. Z. Szanter, Muszyńscy malarze ikon w XVII w., [w:] Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła-Twórcy-Ośrodki-Techniki, red. J. Giemza, Łańcut 2003.

7. R. Grządziela, Proweniencja i dzieje malarstwa ikonowego po północnej stronie Karpat w XV i na pocz. XVI w., [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 2, Sanok 1994, s. 207266.

 

Oбі статі Зофіі Шантер в тлумачыню на лемківскій язык заміщены сут в залучниках.

 

Народне облечыня Лемків

Бібліоґрафія:

8. R. Reinfuss, Strój Łemków, [w:] Nad rzeką Ropą, Kraków 1965, T. 2, s. 195210.

9. M. Brylak-Załuska, Do cerkwi, do miasta, na tańce. Tradycyjny strój Łemków - rusińskich górali karpackich, Nowy Sącz 2002.

10. eadem, O tradycyjnej kulturze materialnej Łemków, [w:] Łemkowie/ Лемкы. Katalog wystawy, Nowy Sącz 1984, s. 6–15.

11. Ю. Бескид, Матеріяльна Культура Лемківщини, Торонто 1972.