fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Духова культура Лемків. Культурны і економічны звязкы пілнічной і полудньовой Лемковины

 

 

Духова культура Лемків

Бібліоґрафія:

1. M. Brylak, Wierzenia i przesądy, [w:] Nad rzeką Ropą, Kraków 1965, T. 2, s. 287310.

2. І. Буґера, Звичаї та вірування Лемківщини, Львів 1939.

3. D. Blin-Olbert, Rok obrzędowy u Łemków, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. 2, Sanok 1994, s. 313350.

4. J. Madzik, Zwyczaje doroczne Łemków, [w:] Nad rzeką Ropą, Kraków 1965, T. 2, s. 230286.

5. R. Reinfuss,  Śladami Łemków, Warszawa 1990.

 

Культурны і економічны звязкы пілнічной і полудньовой Лемковины

Бібліоґрафія:

6. R. ReinfussZwiązki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I, Rzeszów 1992, s. 167181.

7. R. Reinfuss, Ze studiów nad kulturą ludową Łemkowszczyzny po obu stronach Karpat, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XX: 1966, nr 1,  s. 322.

8. R. Reinfuss, Łemkowie (Opis etnograficzny). Osobne odbicie z „Wierchów”, Rocznik XIV, Kraków 1936.

9. R. Reinfuss, Łemkowie jako grupa etnograficzna, [w:] „Prace i materiały etnograficzne”, T. 7: 1948-1949 (książkowe wznowienie tej pracy), Sanok 1998.

10. R. Reinfuss, Kultura ludowa Beskidu Niskiego i przyległego Pogórza, „Materiały MBL w Sanoku”, R: 1971, nr 14,  s. 513.

11. R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990.

12. M. Brylak-Załuska, O tradycyjnej kulturze materialnej Łemków, [w:] Łemkowie/ Лемкы. Katalog wystawy, Nowy Sącz 1984, s. 615.

13. Ю. Бескид, Матеріяльна Культура Лемківщини, Торонто 1972.

14. Лемківщина, Історико-етнографічне дослідження, T. 1, Матеріальна культура, Львів 1999.