fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Культурна ситуация Лемковины в ІІ половині ХІХ столітя

Лемківска інтеліґенция ІІ половины ХІХ столітя  загальна характеристыка. Знамениты Лемкы того часу

Формуваня ся етнічной свідомости Лемків

 

 

 

Бібліоґрафія:

1. H. Duć-Fajfer, Sytuacja kulturalna Łemkowszczyzny w drugiej połowie wieku XIX oraz na początku XX, [w:] Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Kraków 2001, s. 3163.

2. H. Duć-Fajfer, Udział Łemków w życiu religijnym, umysłowym, kulturalno-społecznym Galicji w 2. połowie XIX i na początku XX wieku, [w:] Poprzez stulecia, red. D. Czerska, Kraków 2000, s. 199212.

3. H. Duć-Fajfer, Świadomość, [w:] Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Kraków 2001, s. 1731.