fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Особовы, вертаны, присвійны і вказуючы місценазывникы

 

 

Одміна особовых місценазывників: я, ты, він, она, оно, мы, вы, они:


Н. я                                    ты               мы             вы          він          

Р. мене, мня, мя, ня        тебе, тя      нас             вас         його, него, нього, го

Д. мі                                  тобі, ти        нам           вам         йому, ньому, му

В. мене, мня, мя, ня        тебе, тя       нас            вас          його, него, нього, го

Т. мном                             тобом         нами          вами       ним

М. мі                                  тобі             нас            вас          ним

К. я                                    ты                мы            вы            він

 

Н. она                      оно                                       они

Р. єй, ней                його, него, нього, го            іх

Д. ій, ній                   йому, ньому, му                  ім, ним

В. єй, ю, ню             його, него, нього, го            іх

Т. ньом                    ним                                      нима

М. ній                       ним                                      них

К. она                       оно                                      они

 

Одміна вертаного місценазывника: себе, си, ся:

 

Н. 

Р. себе, ся

Д. собі, си

В. себе, ся

Т. собом

М. собі

К. 

 

Одміна присвійных місценазывників: мій, твій, свій, наш, ваш:

 

Н. свій                           своя                 своє                         своі

Р. свойого, свого          свойой            свойого, свого         своіх

Д. свойому, свому        своій               свойому, свому       своім

В. свій, свого                 свою               своє                         своі

Т. своім                         свойом            своім                       своіма

М. своім                        своій                своім                       своіх

К. свій                            своя                 своє                         своі

 

Так як свій одміняют ся тіж місценазывникы мій, твій:

 

Н. ваш              ваша             ваше              вашы

Р. вашого         вашой           вашого          вашых

Д. вашому        вашій            вашому           вашым

В. ваш               вашу            ваше               вашы

Т. вашым          вашом          вашым           вашыма

М. вашым          вашій          вашым           вашых

К. ваш                ваша            ваше             вашы

 

Так само одмінят ся місценазывник наш.


Одміна вказуючых місценазывників: тот, сес:

 

Н. тот                 тота           тото          тоты

Р. того                той             того          тых

Д. тому               тій             тому          тым

В. тот, того         тоту           тото          тоты, тых

Т. тым                 том            тым           тыма

М. тым                тій             тым           тых

К. тот                  тота           тото           тоты

 

Н. сес                  сеса           сесе           сесы

Р. сесого              сесой        сесого       сесых

Д. сесому             сесій         сесому      сесым

В. сес, сесого       сесу           сесе           сесы, сесых

Т. сесым              сесом         сесым       сесыма

М. сесым              сесій         сесым        сесых

К. сес                    сеса           сесе            сесы

 


Чачка мойого няня „Маш тильо чачок – 
Гварит мій няньо – 
А я не мал ґачок” 


Мал лем кошелю долгу і боканчы. 
А ниґда не хворіл, 
Не знал він дохторів 
І не пил лікы з аптыкы. 
Попри тым – 
Же іх было тильо дітисків 
Як в мене бавидолок. 
Але... не такых, як моі, 
Плястіковых. 
Серед його чачок 
Был малий кляпачык, 
кільчата од плуга, 
од цицкы пацятка, 
жывы телятка... 
Міг ся з нима бавити, 
бости, перебігати, 
лем тильо, же іх мусіл 
з кыйом пильнувати. 
Гварит, же тото моє авто, 
што само іде 
ниякє не чачко 
напротив бавидолкы 
кєд тя языком лиже телятко. 


І такы, хоц-якы фанты, 
чачка выдумує, оначыт, 
же мал, 
а не мал ґачок. 

Мирон Колошняй

 

 

Задачы:

I. Послухай чытаного верша і сам навчый ся го чытати.

II. Выбер з тексту верша місценазывникы.

III. Од выбраных скорше місценазывників створ называючий одмінок.