fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Реліґійна ситуация на Лемковині в меджевоєнний період

  


Бібліоґрафія:

1.  A. Krochmal, Stosunki między grekokatolikami i prawosławnymi na Łemkowszczyźnie w latach 19261939, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I, Rzeszów 1992, s. 285297. (в залучнику)

2. B. Prach, Apostolska Administracja Łemkowszczyzny, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I, Rzeszów 1992, s. 299311. (в залучнику).

3. M. Ryńca, Apostolska Administracja Łemkowszczyzny w latach 19451947, Kraków 2001. 


Anna Krochmal, Bogusław Prach