fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Лемківска сучасніст по 1989 р.

 


Бібліоґрафія:

1. K. Pudło, Dzieje Łemków po drugiej wojnie światowej (Zarys problematyki), [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I, Rzeszów 1992, s. 351386.

2. H. Duć-Fajfer, Łemkowie w Polsce - proces rozwoju świadomości etnicznej, aktualna sytuacja i perspektywy przetrwania, „Płaj” R: 1994, nr 9, s. 529.