fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: ІІ світова война на Лемковині. Ситуация Лемків в комуністычній Польщи


 

Бібліоґрафія:

1. B. Horbal, Ukraińska Powstańcza Armia na Łemkowszczyźnie, [w:] Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce, Kraków 1997, s. 4562. (в залучнику)

2. H. Duć-Fajfer, Być Łemkiem w PRL-u, [w:] PRL z pamięciZeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Etnograficzne, z. 36, 2001, s. 141172. (в залучнику)

3. H. Duć-Fajfer, „Ty dla innych zdobywałeś swobodę...” – wojna i powojnie we współczesnej literaturze łemkowskiej, Річник Руской Бурсы 2005, с. 8390. (в залучнику)

4. K. Pudło, Dzieje Łemków po drugiej wojnie światowej (Zarys problematyki), [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I, Rzeszów 1992, s. 351386.


Duć-Fajfer - PRL


Duć Fajfer - Wojna


Horbal - UPA