fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Політычна ситуация Лемків в меджевоєнний період


 

Бібліоґрафія:

1. K. Z. Nowakowski, Sytuacja polityczna na Łemkowszczyźnie w latach 19181939, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I, Rzeszów 1992, s. 313350. (в залучнику)

2. J. Moklak, Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczpospolitej. Zagadnienia polityczne i wyznaniowe, Kraków 1997.Krzysztof Nowakowski


J. Moklak