fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Познайме ся

Temat: Poznajmy się

 

 

– Добриден. Моє мено Афія. Мешкам в Кракові. Мам 22 рокы. Тепер студиюю на Педаґоґічным Університеті росийску філолоґію з русиньско-лемківскым языком. Даколи хочу вчыти лемківскы діти іх рідного языка. Найбарже любю іздити по світі і познавати, як жыют інчы люде. Хтіла єм вас познати і звідати ся, чом хочете вчыти ся лемківского языка?

 

– Dzień dobry. Mam na imię Agata. Mieszkam w Krakowie. Mam 22 lata. Obecniе studiuję na Uniwersytecie Pedagogicznym filologię rosyjską z językiem rusińsko-łemkowskim. W przyszłości chcę uczyć łemkowskie dzieci ich języka ojczystego. Moje hobby to podróże i poznawanie innych kultur. Chcę Was poznać i zapytać, dlaczego chcecie uczyć się języka łemkowskiego?

 

 

Задачы – Ćwiczenia:

I. Присмотрте ся окремным речыням того тексту і, смотрячы на підкрислены фразы, повіджте, якій є в лемківскым языку порядок придавника в однесіню до назывника. Порівнайте, як то є в польскым языку.

Przyjrzyjcie się odrębnym zdaniom tekstu i, zwracając uwagę na podkreślone zwroty, określcie kolejność występowania przymiotnika w odniesieniu do rzeczownika w języku łemkowskim. Porównajcie to z językiem polskim.

II. Хто то є Афія?  оповідж.

Подумай, яку част мовы і як мусіл єс змінити, жебы тото, што Афія бесідує про себе, змінити на Твою бесіду про ню.

Opowiedz (po łemkowsku), kim jest Agata.

Zastanów się, którą część mowy i jak musiałeś zmienić, by to, co Agata opowiedziała o sobie, zostało powiedziane przez ciebie o niej.

IIIНапиш пару речынь о собі і перешлий іх на адрес: kurslemkivskoho@wp.pl.

Napisz kilka zdań o sobie (po łemkowsku) i prześlij je na adres: kurslemkivskoho@wp.pl.

 

Одповіди/ підповіди глядайте на кінци лекций.

Odpowiedzi/ podpowiedzi szukajcie na końcu lekcji.


Як ся витаме, пращаме, здоровиме по лемківскы:

Formy grzecznościowe – przywitanie, pożegnanie, pozdrowienia:


Витай!

Слава Ісусу Христу.

Слава на вікы.

Дай Боже щестя.

Дай Боже і Вам.

Добриден!

Добрий вечер!

Витайте.

Як ся мате?

Ци сте здравы?

Дякую, добрі.

Покусьцьок.

Што в Вас чути?

Што нового?

Што ся водит?

Останте з Богом.

Ідте з Богом.

Останте здравы.

Будте здравы.

Добраніч!

Щестливой дорогы!

Уважайте на себе, помаціцькы!

Тримай ся./ Май ся добрі.

Cześć!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Na wieki wieków.

Szczęść Boże.

Daj Boże.

Dzień dobry!

Dobry wieczór!

Witam Pana/ Panią./ Witajcie.

Jak się Pan/ Pani miewa?

Jak zdrowie?

Dziękuję, dobrze.

Powolutku.

Co u Pani/ Pana słychać?

Co nowego?

Co się dzieje?

Do widzenia.

Do widzenia. (odpowiedź)

Do widzenia.

Do widzenia. (odpowiedź)

Dobranoc!

Szczęśliwej podróży!

Proszę na siebie uważać. Ostrożnie!

Trzymaj się.