fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Моя родина

Temat: Moja rodzina

 

 

Мам велику родину. Оповім вам о ній і буду ждала, же Вы напишете мі о своій родині. Мешкам з мамом і няньом, мам старшого брата і молодшу сестру. Неодолга буде іщы з нами мешкала жена брата, значыт моя братова, бо брат має наречену, з котром оженит ся в неділю по Великодни. Мама ся кус траплят, бо хоц маме велику хыжу, то не знают, ци сынова жена буде добром невістом, ци буде ся згаджала зо свекром.

 Сестра тіж має фраіря. Мам надію, же буде він даколи моім шваґром, бо барз го люблю. А найбарже зо свойой родины то люблю бабу і діда, котры не мешкают з нами, але часто до них заходжу.

 Барз ся тішу, бо на весіля молодята запросят цілу родину – уйків, теты, уйчыны, стрыків, стрыны, двоюрідных братів і сестры, нонашкы і нонашків. Нашы сватове тіж мают велику родину і будут хотіти вшыткых запросити. Буде весіля на двіста осіб. Не бракне дружок і дружбів. Буде з кым гуляти і співати.  

 

 

Задачы:

I. Выпиш з тексту вшыткы часослова в будучым часі.

II. Напиш пару речынь о своій родині.

Ćwiczenia:

I. Wypisz z tekstu wszystkie czasowniki występujące w czasie przyszłym.

II. Napisz kilka zdań o swojej rodzinie.

 

Лексика: родина

Leksyka: rodzina


мама, мати

няньо, отец

дівка

сын

жена, ґаздыня

муж, ґазда

брат

сестра

баба

дідо

внучка

внук

братова

шваґєр

тета

дідо

уйко

уйчына

стрыко

стрына

двоюрідний брат

двоюрідна сестра

невіста

зять

наречена

наречений

фраір

фраірка

нонашка

нонашко

хресня

кума/ кум

прабаба

прадідо

правнучка

прaвнук

братів (сестрин) сын, братанец (сестринец)

братова (сестрина) дівка, братаниця (сестриниця)

женины (мужовы) мама/ свекра

женины (мужoвы) няньо/ свекор

мачоха

вітчым

пасербиця

пасерб

сирота

дівка (стара дівка)

паробок (старий паробок)

дівка, панна

выдана

женатий

розведений

розведена

вдова

вдовец

mama, matka

tato, ojciec

córka

syn

żona

mąż

brat

siostra

babcia

dziadek

wnuczka

wnuk

bratowa

szwagier

ciocia (siostra mamy lub taty)

wujek (mąż cioci)

wujek (brat mamy)

wujenka (żona wujka)

stryjek (brat taty)

stryjenka (żona stryja)

kuzyn

kuzynka

synowa

zięć

narzeczona

narzeczony

chłopak/ narzeczony

dziewczyna/ narzeczona

chrzestna matka

chrzestny ojciec

chrześniak

rodzice chrzestni dziecka (dla jego rodziców lub dla siebie wzajemnie)

prababcia

pradziadek

prawnuczka

prawnuk

bratanek

bratanica

teściowa

teść

macocha

ojczym

пpasierbica

pasierb

sierota

panna (stara panna)

kawaler (stary kawaler)

panna

mężatka

żonaty

rozwodnik

rozwódka

wdowa

wdowiecБудучий час

 

Будучуй простий час

Тот час можна створити лем для завершеных часослів. Має він такы самы кінцівкы як часослова в теперішнім часі в окрисленых часоодмінах. Завершеніст найчастійше реалізує ся ґраматычні через префіксы.

Ten czas można utworzyć tylko dla czasowników dokonanych. Ma on takie same końcówki jak czasowniki poszczególnych koniugacji w czasie teraźniejszym. Aspekt dokonany realizuje się gramatycznie zazwyczaj przy pomocy określonych przedrostków.

 

І часоодміна

 

незавершене                                     завершене

нести                                                 за-нести, при-нести, од-нести, вы-нести, під-нести

 

я занесу                                             мы занесеме

ты занесеш                                        вы занесете

він/ она/ оно занесе                          они занесут

 

 

ІІ часоодміна

 

незавершене                                     завершене

сідити                                                по-сідити, за-сідити (ся), пре-сідити

 

я посіджу                                          мы посідиме

ты посідиш                                       вы посідите

він/ она/ оно посідит                        они посідят

 

 

ІІІ часоодміна

 

незавершене                                     завершене

чытати                                               про-чытати, од-чытаи, на-чытати (ся), за-чытати (ся)

 

я прочытам                                       мы прочытаме

ты прочыташ                                    вы прочытате

він/ она/ оно прочытат                     они прочытают

 


Будучуй зложений час

Тоту форму стосуєме до творіня будучого часу од незавершеных часослів. Складат ся она з двох слів – слова быти в будучым часі і формы часослова в 3 особі минулого часу (для єднотного чысла) або інфінітиву (для множного чысла).

Ta forma używana jest do tworzenia czasu przyszłego czasowników niedokonanych. Składa się ona z dwóch słów – czasownika posiłkowego быти w czasie przyszłym oraz formy czasownika głównego w 3 osobie czasu przeszłego (dla liczby pojedynczej) bądź bezokolicznika (dla liczby mnogiej).

 

писати

я буду писал, -ла, -ло                                              мы будеме писати

ты будеш писал, -ла, -ло                                         вы будете писати

він/ она/ оно буде писал, -ла, -ло                            они будут писати

 

любити

я буду любил, -ла, -ло                                              мы будеме любити

ты будеш любил, -ла, -ло                                        вы будете любити

він/ она/ оно буде любил, -ла, -ло                           они будут любити

 

вчыти 

я буду вчыл, -ла, -ло                                                 мы будеме вчыти

ты будеш вчыл, -ла, -ло                                           вы будете вчыти

він/ она/ оно буде вчыл, -ла, -ло                              они будут вчыти

 

 

 

Задача:

Створ будучий час од часослів: скакати, скочыти, копати, печы. Одмін през особы в єднотным і множным чыслі.

Zadanie:

Utwórz czas przyszły od czasowników: скакати, скочыти, копати, печы (skakać, skoczyć, kopać, piec). Odmień je przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej.

 

УВАГА! UWAGA!

Одповіди до задач з лекций 7 і 8 замістиме на кінци лекциі 11.

Odpowiedzi do ćwiczeń/ zadań z lekcji 7 i 8 zamieścimy na końcu lekcji 11.