fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Сідил дідо на порозі. Минулий час часослів

Temat: Siedział dziadek na progu. Czas przeszły czasowników

 

 

Сідил дідо на порозі

Курил собі файку

Пришла біда

Взяла діда

Ани раз не лайкнул

 

 

 

I. Выпиш часослова з верша і напиш іх в інфінітивній формі.

Wypisz z wierszyka czasowniki  i zapisz je w formie bezokolicznikowej.

II. Переформуй вершык так, жебы вшыткы часослова были в теперішнім часі.

Przekształć wierszyk tak, by wszystkie czasowniki wystąpiły w czasie teraźniejszym.

 

 

Минулий час

 

В лемківскым языку минулий час часослів твориме додаючы до інфінітивной темы кінцівку , а пак родово-чысловну кінцівку, котра є: 

1. для єднотного чысла:

-Ø для мужского рода

-а для женского рода

-о для середнього рода

2. -и для множного чысла

 

W języku łemkowskim czas przeszły tworzy się przy pomocy końcówki , którą dodajemy do tematu bezokolicznika, a następnie uzupełniamy końcówką liczbowo-osobową. Końcówki te to:

1. dla liczby pojedynczej:

-Ø dla rodzaju męskiego

-а  dla rodzaju żeńskiego

-о dla rodzaju nijakiego

2. -и  dla wszystkich rodzajów w liczbie mnogiej

 

Одміна:

 

сіди-ти (siedzieć)

єднотне чысло                                                                 множне чысло

1. сіди-л єм, сіди-л-а єм, сіди-л-о єм                             1. сіди-л-и сме

2. сіди-л єс, сіди-л-а єс, сіди-л-о єс                                2. сіди-л-и сте

3. він сіди-л, она сіди-л-а, оно сіди-л-о                          3.они сіди-л-и

 

В минулым часi може заходити выміна або дополняня согласных ци гласных в темі, нп.:

W czasie przeszłym może następować wymiana lub uzupełnianie spółgłosek bądź samogłosek w temacie, np.:

 

прит-и (przyjść)

єднотне чысло                                                                            множне чысло

1. пришо-л єм, приш-л-а єм, приш-л-о єм                                1. приш-л-и сме

2. пришо-л єс, приш-л-а єс, приш-л-о єс                                  2. приш-л-и сте

3. він пришо-л, она приш-л-а, оно приш-л-о                            3.они приш-л-и

 

нес-ти (nieść)

єднотне чысло                                                                             множне чысло

1. нюс єм, нес-л-а єм, нес-л-о єм                                               1. нес-л-и сме

2. нюс єс, нес-л-а єс, нес-л-о єс                                                  2. нес-л-и сте

3. він нюс, она нес-л-а, оно нес-л-о                                           3.они нес-л-и

 

бос-ти (bóść)

єднотне чысло                                                                              множне чысло

1. біл єм, бо-л-а єм, бо-л-о єм                                                    1. бо-л-и сме

2. біл єс, бо-л-а єс, бо-л-о єс                                                       2. бо-л-и сте

3. він біл, она бо-л-а, оно бо-л-о                                                 3.они бо-л-и

 

Група часослів з кінцівком -чы

Часослова такы як нп.: мочы, течы, влечы, печы, речы, лячы, стрічы одміняют ся з выміном гласных і согласных.

Czasowniki takie jak np.: мочытечывлечыпечыречылячыстрічы (móc, cieknąć, wlec, piec, rzec, lec/ legnąć, strzyc) odmieniają się w czasie przeszłym ze znaczną wymianą samogłosek i spółgłosek.

 

єднотне чысло

1. міг, тюк, влюк, пюк, рюк, люг, стріг єм

мог-л-а, тек-л-а, влек-л-а, пек-л-а, рек-л-а, лег-л-а, стріг-л-а єм

мог-л-о, тек-л-о, влек-л-о, пек-л-о, рек-л-о, лег-л-о, стріг-л-о єм

 

2. міг, тюк, влюк, пюк, рюк, люг, стріг єс

мог-л-а, тек-л-а, влек-л-а, пек-л-а, рек-л-а, лег-л-а, стріг-л-а єс

мог-л-о, тек-л-о, влек-л-о, пек-л-о, рек-л-о, лег-л-о, стріг-л-о єс

 

3. він міг, тюк, влюк, пюк, рюк, люг, стріг

она мог-л-а, тек-л-а, влек-л-а, пек-л-а, рек-л-а, лег-л-а, стріг-л-а

оно мог-л-о, тек-л-о, влек-л-о, пек-л-о, рек-л-о, лег-л-о, стріг-л-о

 

множне чысло

они мог-л-и, тек-л-и, влек-л-и, пек-л-и, рек-л-и, лег-л-и, стріг-л-и

 

 

Задача – Zadanie:

В заміщеным долов тексті змін час на минулий.

W zamieszczonym poniżej tekście zmień czas na przeszły.

 

Є крас квітньовий вечер. Ваньо і Улька стоят за садом, слухают як потік тече по каменях і черчыт якісу свою бесіду. Думают о скорых вакациях – хотят разом поіхати над море. Час ся влече, коли сут без себе, а тепер так скоро втіче, же ани ся обізрят, а уж єденадцета. Треба іти домів. Смотрят ся іщы, як місяц ясно світит, позерают си в очы. – Цне мі ся за Тобом, Ваню, през цілий ден – рече Улька. – Я фурт о Тобі думам і здає ся, же єс при мі, навет як єс далеко – усміхат ся Ваньо і цілує Ульку на пращаня.