fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Забудова лемківскых сел, тыпы обыйстя, лемківскы хыжы 

Temat: Układy przestrzenne wsi łemkowskich, typy zagród, chaty łemkowskie

 

 

Література до темы:

1. S. Leszczycki, Fizjonomia przedwojennych wsi łemkowskich, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XXXIX: 1985, nr 34, s. 193209.

2. R. Reinfuss, Budownictwo ludowe na zachodniej Łemkowszczyźnie, „Lud”, R. 1935, T. 13, s. 83112.

3. J. Czajkowski, Zagroda i dom w Beskidzie Niskim, w Bieszczadach i na Pogórzu, [w:] Łemkowie. Kultura-sztuka-język, WarszawaKraków 1987, s. 91105.

4. I. Martynowicz, Kurna chata występująca w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na przyległym Pogórzu, [w:] Łemkowie. Kultura-sztuka-język, WarszawaKraków 1987, s. 91105.

5. Ю. Бескид, Матеріяльна Культура Лемківщини, Торонто 1972.