fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Што будеме гнеска робити?

Temat: Co dziś będziemy robić?

 

 

Марта з Демком сідят на лавці в парку і ся застанавляют: што будут гнеска робити?

– Може назбераме кус каштанів – рече Марта.

– Ні, вчера зобрал єм цілий кошык, неє уж іх де діти.

– То може пофотоґрафуєме. Гарде сонце світит.

– Фотоґрафувати будеме заран, бо гнеска не взял єм фотоапарату.

– Йой – або вчера, або заран, а што гнеска? Сідиме гев і сідиме, аж мя кортит, жебы дашто файне выдумати.

– Я уж єм выдумал. Повчыме ся рахуванок, буде з того і забава, і пожыток.

 

Marta z Damianem siedzą na ławce w parku i zastanawiają się: co będą dziś robić?

– Może nazbieramy kasztanów – mówi Marta.

– Nie, wczoraj zebrałem cały koszyk, nie ma z nimi co zrobić.

– To może porobimy zdjęcia. Jest  ładne słońce.

– Jutro będziemy robić zdjęcia, bo dzisiaj nie wziąłem aparatu.

– Ojej – albo wczoraj, albo jutro, a co dziś? Siedzimy tu i siedzimy, aż mnie korci, by coś fajnego wymyślić.

– Ja już wymyśliłem. Pouczymy się wyliczanek, będziemy mieć i zabawę, i korzyść.

 

 

Тыжден


Понедільок глядат віторок,

Бо cонце уж сідат за гору.

Середа выберат ся спати,

Бо четвер уж хце танцувати.

Пятниця не встигла з роботом,

А ту уж надходит субота

Неділя лем спит в холодочку

Та чом?  подумайте діточкы.


Меланія Римар

 

 

Братя


Січен, лютий і марец

за матір зиму мают,

як троє вірных слугів

розказів єй слухают.

 

Квітен, май, червец

світ пахнячым чынят,

промінцями сонця

яри голову мінят.

 

Липец, серпен, вересен

приходят з плодами,

літо з осіню вінчают,

танцут полями.

 

Жолтен, листопад, груден

осени і зимі радят:

погодте вітер і мороз –

най ся на власти не вадят.


Меланія Римар

 

 

Задачы – Ćwiczenia:

I. Выпиш з тексту рахуванок назвы вшыткых дни тыжня, вшыткых місяци і пір рока, пак навчый ся іх на памят.

Wypisz z tekstu wyliczanek nazwy wszystkich dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Naucz się ich na pamięć.

II. Як называме ден, котрий є тепер, котрий был перед ним і два дни скорше, котрий буде по ним і два дни пізнійше?

Jak nazywamy dzień, który trwa aktualnie, który był przed nim i dwa dni wcześniej, który będzie po nim i dwa dni później?

III. Навчый ся взірцьово чытати вершыкы, а пак навчый ся принаймі єдного на памят.

Naucz się czytać wzorowo wiersze, a później naucz się na pamięć przynajmniej jednego z nich.

 


Кус ґраматыкы:

Часослово – минулий, теперішній, будучий час

Czasownik – czas przeszły, teraźniejszy, przyszły


I. Якы ґраматычны часы выступуют в діалоґу?

II. Jakie czasy gramatyczne zostały użyte w dialogu?

 

Основна форма часослів зве ся інфінітивом, од ней творит ся одмінены формы.

Forma podstawowa czasowników to bezokolicznik, od niej tworzy się inne formy.

Часослова выступуют в минулым, теперішнім і будучым часі.

Czasowniki występują w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.Теперішній час

Czas teraźniejszy

 

Твориме го через доданя до темы (яку отримуєме по одшмаріню інфінітивной кінцівкы: -ти, , -ити, -ыти, -ати, ) одповідніх кінцівок для окремных осіб.

 

І часоодміна – нп.: пити, нести, брати, вязати, бесідувати, тесати, грызти ітп.

 

єднотне чысло

1. я                             нес-у              бесіду-ю

2. ты                           нес-еш          бесіду-єш

3. він, она, оно          нес-е              бесіду-є

 

множне чысло

1. мы                          нес-еме         бесіду-єме

2. вы                           нес-ете         бесіду-єте

3. они                         нес-ут           бесіду-ют

 

ІІ часоодміна – нп.: лучыти, вчыти, бавити, варити, носити, сідити, видіти ітп.

 

єднотне чысло

1.  я                            вч-у               вар-ю

2. ты                           вч-ыш            вар-иш

3. він, она, оно          вч-ыт              вар-ит

 

множне чысло

1. мы                          вч-ыме          вар-име

2. вы                           вч-ыте           вар-ите

3. они                         вч-ат             вар-ят

 

ІІІ часоодміна – нп.: зрывати, перхати, кохати, дрыляти, черкати, зберати, дуркати ітп.

 

єднотне чысло

1.  я                             коха-м          дрыля-м

2. ты                           коха-ш          дрыля-ш

3. він, она, оно          коха-т            дрыля-т

 

множне чысло

1. мы                          коха-ме        дрыля-ме

2. вы                           коха-те         дрыля-те

3. они                         коха-ют        дрыля-ют

 

 

Задачы:

I. Выпиш з верша Братя вшыткы часослова в теперішнім часі, припорядкуй іх до часоодміны і одмін іх через особы.

Wypisz z wiersza Братя wszystkie czasowniki użyte w czasie teraźniejszym, określ ich koniugację i odmień je przez osoby.

 

Підповіди – Podpowiedzi:

днеска  (днес)

вчера

передвчера

заран

позарани