fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Чысловникы

Temat: Liczebniki


 

Рахуванка

 

Єден єлень

два дубочкы,

три торбочкы

штырі шпачкы,

пят патычок

шіст шковранків

сім синичок

вісем ворон

девят дроздів

десят дичат 

зараз вшыткых

вас выкличу


Меланія Рымар

 


В лемківскым языку выступуют штырі катеґориі чысловників: кількістны, порядковы, громадны і дробовы.

Чысловникы одміняют ся через одмінкы, мают мужскій, женскій і середній рід.

W języku łemkowskim występują cztery kategorie liczebników: główne, porządkowe, zbiorowe i ułamkowe.

Liczebniki odmieniają się przez przypadki, występują w trzech rodzajach: męskim, żeńskim i nijakim.

 

Кількістны                                         Порядковы                                   Громадны

єден                                                  перший, -а, -е                                     

два                                                    другій-а, -е                                      двоє   

три                                                    третій, -я, -є                                      троє

штырі                                                четвертий-а, -е                               четверо

пят                                                     пятий-а, -е                                      пятеро

шіст                                                   шестий-а, -е                                   шестеро

сім                                                     семий-а, -е                                     семеро

вісем                                                  осмий-а, -е                                    осмеро

девят                                                 девятий-а, -е                                девятеро

десят                                                 десятий-а, -е                                 десятеро

єденадцет                                         єденадцетий                                    єденадцетеро

дванадцет                                         дванадцетий                                    дванадцетеро

тринадцет                                         тринадцетий                                     тринадцетеро

штырнадцет                                      штырнадцетий                                 штырнадцетеро

пятнадцет                                         пятнадцетий                                     пятнадцетеро

шістнадцет                                       шістнадцетий                                   шістнадцетеро

сімнадцет                                          сімнадцетий                                     сімнадцетеро

вісемнадцет                                      вісемнадцетий                                  вісемнадцетеро

девятнадцет                                      девятнадцетий                                  девятнадцетеро

двадцет                                              двадцетий                                         двадцетеро

двадцет єден                                     двадцет перший                               

двадцет два                                       двадцет другй                                   двадцет двоє

двадцет три                                       двадцет третій                                  двадцет троє

двадцет штырі                                  двадцет четвертий                            двадцет четверо

двадцет пят                                       двадцет пятий                                  двадцет пятеро

двадцет шіст                                     двадцет шестий                                двадцет шестеро

двадцет сім                                       двадцет семий                                  двадцет семеро

двадцет вісем                                    двадцет осмий                                  двадцет осмеро

двадцет девят                                   двадцет девятий                               двадцет девятеро

тридцет                                             тридцетий                                         тридцетеро

сорок/ четырдесят                            сороковий/ четырдесятий               четырдесятеро

пятдесят                                            пятдесятий                                       пятдесятеро

шістдесят                                          шістдесятий                                      шістдесятеро

сімдесят                                            сімдесятий                                        сімдесятеро

вісемдесят                                        вісемдесятий                                    вісемдесятеро

девятдесят                                        девятдесятий                                    девятдесятеро

сто                                                     сотний                                               сотка

сто єден                                            сто перший                                       

сто два                                              сто другій                                         сто двоє

сто три                                              сто третій                                          сто троє

сто штырі                                          сто четвертий                                   сто четверо

сто пят                                               сто пятий                                          сто пятеро

двіста                                                 двосотний                                         

триста                                                трисотний                                         

штыриста                                          штырісотний                                     

пятсто                                                пятсотний                                       

шістсто                                              шістсотний                                       

сімсто                                                сімсотний                                         

вісемсто                                            вісемсотний                                      

девятсто                                            девятсотний                                     

тысяч                                                 тысячний                                          

два тысячы                                        двотысячний                                   

три тысячы                                       тритысячний                                     

штырі тысячы                                   штырітысячний                                 

пят тысячы                                        пятитысячний                                  

шіст тысячы                                      шісттысячний                                   

сім тысячы                                        сімтысячний                                     

вісем тысячы                                    вісемтысячний                                 

девят тысячы                                    девяттысячний                                

десят тысячы                                    десяттысячний                                 

єденадцет тысячы                            єденадцеттысячний                         

сто тысячы                                        стотысячний                                     

двіста тысячы                                   двістатысячний                                 

триста тысячы                                  тристатысячний                                

милийон                                            милийоновий                                    

два милийоны                                  двомилийоновий                              

десят милийонів                              десятмилийоновий                           

милиярд                                            милиярдовий                                    

два милиярды                                   двомилиярдовий                              

билийон                                            билийоновий                                     

трилийон                                          трилийоновий                                   Коментар:

При порядковых чысловниках вельоелементовых в лемківскым языку форму порядкову має лем остатній елемент, попередні выступуют в кількістній формі, нп. тысяч сто сімдесят четвертий.

Чысловник вісем має тіж форму осем.

Чысловник сорок має тіж форму чотырдесят

Komentarz:

W liczebnikach porządkowych wieloczłonowych w formie porządkowej występuje tylko ostatni człon liczebnika, pozostałe występują w formie głównej, np. тысяч сто сімдесят четвертий.

Liczebnik osiem  вісем ma też formę осем.

Liczebnik czterdzieści – сорок ma też formę чотырдесят.

 

 

Середсеместральна провірка знань присвоєных в лекциях 115

 

1. Напиш слідуючы речыня в правильній ґраматычній формі.

а) Тисне мя черевік на ....................................... (ліва нога).

б) Іде старий дідо і підперат ся ............................................ (груба палиця).

в) Де сте сховали ......................................... (подертa книжкa)?

г) (Добрий муж) ................................ мило варити вечерю. (кому?)

ґ) Давно в нас не было ................................................... (веселы гудакы).

д) Горі ................................................ (сусідове поле) диганяют ся телята. (чым?)

е) В .............................. (наше село) найвеце єст ........................................... (чорны псы).

є) На ................................... (лекциі біологіі) вчыме ся о .................................... (асиміляция).

ж) Любю гріти ся в ......................................... (літнє сонце).

з) Вшыткы радо слухают ........................................................ (співана поезия).

і) На небі видно было летячы хмары ..................................................... (білы птахы).

и) Як будеш ...................................(добрий ґазда), буде ся Ти вело і дарило.

ы) О ........................................ (честний няньо) діти все добрі бесідуют.

й) Барз не любю стрижыня ..............................(уці). (чого?)

к) Поета хоче выповісти вшытко, што му грає в ........................ (душа).

л) На дереві не видно ани єдного ................................................... (зелений листок).

м) Мусиме протиставити ..................................... (нашы ворогы) .................... (своя правда).

н) (Олена і Демко)........................................, што ся з вами діє?!

о) Добры сусідове жыют в ................................................. (згода і гармонія).

2. Повідж тото само в минулым і будучым часі.

а) Мам двадцет років і не можу нияк зрозуміти, чом люде втічут од любови.

б) Коли сонце сідат за гору, люде ідят вечерю.

в) Михал пече компері в огниску і несе іх молодшым сестрам.

г) Ци хцеш піти зо мном, ци єс з дакым умовлений?

ґ) Они вчат ся добрі, але не можут порадити собі в жытю.

3. Допиш антонімы до придавників:

чорний 

гарда 

малы 

тонькій 

студене 

добра 

стары –

4. Напиш діалоґ: привитаня зо своім милыммилом і перепрошыня за дашто.

5. Опиш свою родину. Напиш о найменше девятьох єй членах. 

6. Вычыслий місяці:

яри –

літа 

осени 

зимы