fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Звірята і птахы – в лісі, обыйстю, зоопарку

Temat: Zwierzęta i ptaki – w lesie, zagrodzie, ogrodzie zoologicznym


 Прогулька до зоопарку

    Аґафія і Роман выбрали ся в неділю з дітми до зоопарку. Катруся і Клавдия барз хотіли видіты еґзотичны звірята. Родина мешкала на селі і дівчатка на штоден оглядали коровы з телятми, быка, уці з ягнятми і дві козы, котры штоденні пасли ся на луці. Мама ховал тіж куры, кахкы і гусы, а в сусіда были коні і старий сомар. мали тіж пса Гавка і два коты.

    Няньо заберал часом Катрусю і Клявдию до ліса. Коли были тихо мож было взрити заяця, лишку або серну. Часто виділи сліды диків і єлені. Єдного разу повело ся ім видіти, як бобр своіма острыма зубами обкусує дерево. Дівчата барз любили природу, все помагали пташкам, котры выпали з гнізда, в зимі кормили синичкы і навет єдного рока пригорнули маціцького іжа. Уж пару дни просили родичів, жебы забрали іх до міста до зоопарку, аж в кінци мама ся згодила.

В тот жданий ден не могли спати з емоций. На щестя в кінци пришла тота хвиля, коли всіли вавто і поіхали до зоопарку. При самым вході в великым озері мочыли ся гіпопотамы, а при березі стояли жураві і флямінґы, котрых рожевы перка барз подабали ся Катерині. Куз далше збиткували ріжного рода малпы, был великій ґориль, шымпансы і смішны, рухливы павяны. Потім виділи жырафу з должезном шыйом, скачучого канґура, лева - короля звірят і тыгра в шеликій клітці. Клявдиі барз сподабали ся сурикаткы. Окрем еґзотычных звірят з далекых краів были тіж дикы, єленеі, волкы, медвід і інчы дрібны звірята. 

Дівчата провели в зоопарку праві цілий ден. На конец у не чули ніх зо змордуваня. Няньо мал для них ішы єдну несподіванку: - Ідеме до реставрациі на сырник і горячу чекуляду.

- Гурра! - закричали дівчата.

- То был чудовий ден! Могла бым ту што неділю приіжджаты - повіла Катруся


Долов заміщаме назвы найбарже знаных звірят і птахів, якы хоснуєме в лемківскым языку, оддільні лісовы, домашні і еґзотычны, a тіж ползачы, гады і хробакы.

Poniżej zamieszczamy nazwy najbardziej znanych zwierząt i ptaków, którymi określa się je w łemkowskim języku, z podziałem na leśne, domowe, egzotyczne oraz gady, płazy, owady.

 

Лісовы  звірята                               Zwierzęta leśne

бобер                                                  bóbr

борсук                                                borsuk

вoвірка                                               wiewiórka

волк                                                    wilk

дик/ дика свиня/ дикій вепер            dzik    

єлень, рогач                                      jeleń

заяц                                                   zając

іж                                                        jeż

куна                                                   kuna

кыртиця                                             kret

ласиця                                               łasica

лишка                                                 lis

медвід                                                niedźwiedź

мышпергач                                        nietoperz

рысь                                                   ryś

серна, ланя                                        sarna

ланя                                                   łania

свистак                                              świstak

мыш                                                   mysz

щур                                                    szczur

лось                                                    łoś


Домашні звірята                             Zwierzęta domowe
баран                                                baran

бык                                                    byk

вепер                                                wieprz

віл                                                      wół

гача                                                   źrebię

кiзля                                                  koźlę

кін                                                      koń

кіт                                                      kot

коза                                                   koza

корова                                               krowa

осел, сомар                                       osioł

паця                                                   prosię

пес                                                     pies

свиня                                                 świnia

теля                                                   cielę

уця                                                     owca

хомяк                                                 chomik

цап                                                     cap

ягня                                                    jagnię

 

Еґзотычны звірята                       Zwierzęta egzotyczne

верблюд                                            wielbłąd

гіпопотам                                          hipopotam

ґорыль                                               goryl

жырафа                                             żyrafa

канґур                                                kangur

крокодыл                                          krokodyl

лев                                                     lew

малпа                                                 małpa 

слон                                                   słoń

тыгр                                                   tygrys

фока                                                  foka

зебра                                                 zebra

антильопа                                         antylopa

вельорыб                                           wieloryb

морс                                                    mors

реніфер                                               renifer

 

Лісовы і польовы птахы              Ptaki

астряб                                                jastrząb

боцан                                                 bocian

вoробель                                           wróbel

гавран                                                gawron

голуб                                                 gołąb

жолна                                                dzięcioł/ żołna

зозуля                                                kukułka

куропатва                                          kuropatwa

ластівка                                             jaskółka

лебед                                                 łabędź

орел                                                   orzeł

перепелиця                                       przepiórka

синичка                                              sikorka

сова                                                    sowa

сойка                                                  sójka

сорока                                                sroka

шковранок, жолтогрудка                   skowronek

соловій                                               słowik

 

Домашні птахы (ґадзіна)

гус                                                      gęś

гусак                                                  gąsior

гуся                                                   mała gęś

качка                                                 kaczka

качур                                                 kaczor

кача                                                   mała kaczka

когут                                                  kogut

кура                                                   kura

куря                                                   kurczak

пава                                                   paw

пантарка                                            pantarka, perliczka

пулька                                               indyczka

пуляш                                                indyk

пуля                                                   mały indyk

 

Ползачы, гады, хробакы

блощыця                                           pluskwa

блыха                                                pchła

божа коровця                                   biedronka

бонк                                                   bąk

гад, змыя, долгій, вуж                      wąż, żmija

глиста                                                dżdżownica, glizda

комар                                                 komar

метелик/ мотыль                              motyl

мурянка                                             mrówka

муха                                                   mucha

оса                                                     osa

палук                                                 pająk  

пиявка                                               pijawka

пчола                                                 pszczoła

святоянчык                                       świetlik

сліпий ящур                                      salamandra                

слимак                                               ślimak

уш                                                      wesz

хрущ                                                  chrząszcz

червак                                                robak  

черепаха                                            żółw

чмель                                                 trzmiel

шкверщок                                            świerszcz

ящур, веретурниця                            jaszczurka

 

 

 

Одповіди до колоквюм:

1. Напиш слідуючы речыня в правильній ґраматычній формі.

а) Тисне мя черевік на лівій нозі.

б) Іде старий дідо і підперат ся грубом палицьом.

в) Де сте сховали подерту книжку?

г) Доброму мужови мило варити вечерю.

ґ) Давно в нас не было веселых гудаків.

д) Горі сусідовым польом диганяют ся телята.

е) В нашым селі найвеце єст чорных псів.

є) На лекциях біолоґіі вчыме ся о асиміляциі.

ж) Любю гріти ся в літнім сонци.

з) Вшыткы радо слухают співаной поезиі.

і) На небі видно было летячы хмары білых птахів.

и) Як будеш добрым ґаздом, буде ся Ти вело і дарило.

ы) О честным няню діти все добрі бесідуют.

й) Барз не любю стрижыня увец.

к) Поета хоче выповісти вшытко, што му грає в души.

л) На дереві не видно ани єдного зеленого листка.

м) Мусиме протиставити нашым ворогам свою правду.

н) Олен і Демку, што ся з вами діє?!

о) Добры сусідове жыют в згоді і гармоніі. 

2. Повідж тото само в минулым і будyчым часі.

а) Я мам двадцет років і не можу нияк зрозуміти, чом люде втічут од любови.

    Мал єм двадцет років і не міг єм нияк зрозуміти, чом люде втічут од любови.

    Буду мал двадцет років і не буду міг нияк зрозуміти, чом люде втічут од любови.

б) Коли сонце сідат за гору, люде ідят вечерю.

    Коли сонце сідало за гору, люде іли вечерю.

    Коли сонце сяде за гору, люде зідят вечерю.

в) Михал пече компері в огниску і несе іх молодшым сестрам.

    Михал пюк компері в огниску і нюс іх молодшым сестрам.

    Михал впече компері в огниску і занесе іх молодшым сестрам.

г) Ци хцеш піти зо мном, ци єс з дакым умовлений?

    Ци хтіл єс піти зо мном, ци был єс з дакым умовлений?

    Ци будеш хтіл піти зо мном, ци будеш з дакым умовлений?

ґ) Они вчат ся добрі, але не можут порадити собі в жытю.

    Они вчыли ся добрі, але не могли порадити собі в жытю.

    Они будут вчыти ся добрі, але не будут могли порадити собі в жытю.

3. Допиш антонімы до придавників:

чорний   білий

гарда – брыдка

малы – великы

тонькій – грубий

студене – тепле

добра – зла

стары – молоды

6.     Вычыслий місяці:

яри – марец, квітен, май

літа – червец, липец, серпен

осени –  вересен, жолтен, листопад

зимы – груден, січен, лютий